Název projektu: Konstrukce aktivně řízeného kočárku za využití moderních technologií

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004773

Období realizace projektu: 9/2016 - 9/2018

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na konstrukci aktivně řízeného kočárku s integrací moderních technologií. Záměrem integrace aktivního systému pohonu a brzdění do konstrukce kočárku je zvýšení bezpečnosti transportu dítěte a zvýšení komfortu pro rodiče při pohybu s kočárkem. Konstrukce kočárku zároveň klade důraz na design a transport kočárku v době kdy není využíván pro transport dítěte. Souběžně s tím je myšlenka vývoje dětské automobilové sedačky, její integrace na nosnou konstrukci kočárku = Variabilita.

Řešitel projektu: Ludvík Nesnídal

Logo EU + MPO
X